Oznaka: kultura

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2012. godini

Grad Korčula objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2012.
Uvid u cjelovit tekst natječaja možete dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule – kod referentice za društvene djelatnosti.
Rok za podnošenje prijava je 21. listopada 2011. Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2011. godini

Grad Korčula objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2011.
Uvid u cjelovit tekst natječaja možete dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule – kod referentice za društvene djelatnosti.
Rok za podnošenje prijava je 08. listopada 2010. Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine.
Više