Strategija razvoja turizma Grada Korčule – Marketinška i Branding strategija

Marketinška i brending strategija, drugi dio projekta izrade Strategije razvoja turizma Grada Korčule, prezentirana je lokalnim dionicima 20. lipnja na radionici u Gradskoj vijećnici grada Korčule. Ovom je prilikom radna skupina prodiskutirala dugoročne smjernice za upravljanje turističkim razvojem Grada Korčule.

Marketinškom strategijom određeno je da će turistički projekti i aktivnosti Grada Korčule u narednom desetljeću biti usmjerene razvoju Korčule kao visokokvalitetne, prepoznatljive i autohtone urbane mediteranske destinacije, koja turistima pruža jedinstveni doživljaj bogate povijesno-kulturne baštine i suvremenog dalmatinskog načina življenja.

Analizirani su turistički proizvodi koje Korčula mora razvijati kako bi ostvarila opisanu viziju, s obzirom na njihovu raspoloživost, razvijenost, važnost i potencijal. Također, definirane su aktivnosti koje će povećati kvalitetu destinacije i koje će Grad Korčula provoditi kako bi kao destinacija postao konkurentan. Pritom je navedeno i više od 20 konkretnih projekata koje je potrebno provesti u narednom razdoblju.

Brending strategijom utvrđena su obilježja koja Grad Korčulu razlikuju od drugih destinacija, te su definirane trajne karakteristike destinacije. Određen je identitet Grada Korčule kao destinacije koja nam nudi iskustvo autohtonog mediteranskog načina života, doživljaja tradicijske kulture i žive baštine, te grada koji živi tradiciju i u kojem se susreću moderno i povijesno.

Dokument je prezentirala Aleksandra Kolarić, direktorica konzultantske tvrtke Quadrans koja priprema Strategiju razvoja turizma Grada Korčule, a dostupan je na poveznici

Zadnja u nizu radionica, koja će se održati u rujnu, bit će posvećena odabiru novog vizualnog identiteta Grada Korčule.

Za sva pitanja i sugestije, građani se mogu obratiti na [email protected].