Prijave za subvencionirane stambene kredite od 10. rujna

Do sada je zahvaljujući subvencioniranim stambenim kreditima više od 5 300 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama najavljuju da uskoro kreće novi poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita koji će biti otvoren od 10. rujna 2019. godine.
Odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto.

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.