Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 612-01/19-01/15
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 23. prosinca 2019.

Na temelju članka 9 a.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) i članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2020. godinu

Cjeloviti tekst Programa možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.