Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 612-01/19-01/16
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 23. prosinca 2019.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2020. godinu

Cjeloviti tekst Programa možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.