Program mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19

KLASA: 021-05/20-01/03
URBROJ: 2138/01-01-20-3
Korčula, 15. travnja 2020.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 23. sjednici održanoj dana 15. travnja 2020. godine donijelo

 

P R O G R A M
mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica
epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus)

Program u cijelosti možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.