Radionica o najavljenim natječajima za predstavnika Grada Korčule

Direktorica agencije KORA, Ivana Fazinić, održala je 26.11.2014. radionicu o najavljenim natječajima iz EU i nacionalnih fondova za vijećnike Gradskog vijeća Grada Korčule, predstavnike gradskih kotara i mjesnih odbora Grada Korčule te predstavnike javnih institucija.

Direktorica agencije KORA, Ivana Fazinić, održala je 26.11.2014. radionicu o najavljenim natječajima iz EU i nacionalnih fondova za vijećnike Gradskog vijeća Grada Korčule, predstavnike gradskih kotara i mjesnih odbora Grada Korčule te predstavnike javnih institucija (ustanove Grada Korčule, KTD Hober i NPKLM vodovod).

Cilj radionice bio je je upoznavanje ključnih dionika Grada Korčule s natječajima najavljenim za početak iduće godine te rasprava o projektima koje je potrebno pripremiti i prijaviti. Radi se o natječajima iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa za Razvoj lokalne zajednice.

Financijski su najznačajniji natječaji u okviru Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Grad Korčula, javne institucije i udruge mogu prijavljivati projekte na natječaje iz Mjere 7.

Za Grad Korčulu su zanimljive sljedeće podmjere:

Podmjera 7.1. kojom se financira izrada planova za razvoj JLS-a (Strategija razvoja, Izmjene i dopune Prostornog plana, UPU, …) te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture – građenje javnih sustava za vodoopskrbuodvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Potreban je zajednički rad svih predstavnika Grada Korčule i javnih institucija kako bi spremno dočekali najavljene natječaje, iskoristili sredstva koja su nam na raspolaganju i tako doprinijeli razvoju Grada Korčule.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.

Nacrt Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. možete preuzeti ovdje.