Raspisan 4. Natječaj za Mjeru 302 IPARD programa

Obaviještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila četrvti IPARD natječaj za Mjeru 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti". Prijave na javni natječaj zaprimaju se od 20. kolovoza do 24. rujna 2012.

.

Novi natječaj će se provesti prema izmijenjenom Pravilniku za Mjeru 302 (NN 72/2012 – 30.06.2012; NN 93/2012 – 10.08.2012.).

U nastavku podsjećamo na osnovne informacije i novosti vezane uz Mjeru 302 programa IPARD.

Mjera  302:  Razvoj  i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji:  fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikropoduzetnika (do 10 zaposlenih, uz vrijednost aktive do 2 milijuna eura ili godišnji promet do 2 milijuna eura), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.

Iznimka su ulaganja u dječje vrtiće gdje su kod izgradnje podnositelji prijave mikropoduzeća registrirana kao ustanova od javnog interesa i nisu obavezni biti u sustavu PDV-a, odnosno kod rekonstrukcije/opremanja su podnositelji prijave javne ustanove u rangu mikropoduzeća, koje također ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi sektori za  Mjeru 302: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, usluge, prerada na poljoprivrednim gospodarstvima, obnovljivi izvori energije

NOVOSTI U MJERI 302:

Svi sektori:

  • tijekom  trajanja  IPARD programa, podnositelj može ostvariti potporu za prihvatljiva  ulaganja  do  najviše  975.000  EUR, ako se jedno od ulaganja odnosi  na  obnovljive  izvore  energije  i  450.000  EUR  u  svim  ostalim slučajevima.
  • u sklopu  dokumentacije koja se prilaže prijavi za natječaj potrebno je imati neobvezujuće pismo namjere banke o kreditiranju.

Sektor ruralnog turizma

  • prihvatljiva ulaganja u naseljima razvrstanima  u razrede “C” i “D” (ranije samo D).

Sektor proizvodnje gljiva

  • ovaj sektor je prebačen u IPARD Mjeru 101.

Sektor usluga

  • kod ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju/opremanje dječjih vrtića – korisnici su mikropoduzeća registrirana kao institucije od javnog interesa/javne ustanove u rangu mikropoduzeća, te kao takvi ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Sektor obnovljivih izvora energije

  • prihvatljivi svi oblici obnovljivih izvora energije (ranije samo bioplinska postrojenja).
  • korisnici su fizičke i pravne osobe u rangu mikropoduzeća (ne moraju biti u upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava).
  • ulaganja nisu prihvatljiva za domaćinstva.

Sektor prerade na poljoprivrednom gospodarstvu

  • prihvatljiva dodatna ulaganja u preradu ribe, začinskog, ljekovitog, aromatičnog bilja te gljiva (ranije samo meso, mlijeko, voće i povrće).

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 95/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr/mjera-302-109.aspx), gdje se nalazi i Vodič za korisnike za ovu mjeru.

Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20. kolovoza 2012. i traje zaključno do 24. rujna 2012. godine.