Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Korčula

KLASA: 013-03/19-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 25. veljače 2019.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 7. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 18. Statuta Centra za kulturu Korčula, donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Korčula

Tekst Rješenja u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.