Rješenje o izmjenama imenovanja biračkih odbora

Izborno povjerenstvo donijelo je rješenje o izmjenama imenovanja biračkih odbora.

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-41
Korčula, 18. listopada 2019.

Na temelju članka 36. stavka 1. točke 7. i članka 38. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/14 i 3/18), Izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E
O IZMJENAMA IMENOVANJA BIRAČKIH ODBORA

I.

U biračkom odboru za biračko mjesto broj 4 (MO Medvinjak): zgrada  Krešimira Didovića  u Žrnovu – Medvinjak, umjesto MARINE SKOKANDIĆA, kao člana,  imenuje se JAKICA DIDOVIĆ, kao član.

II.

            U biračkom odboru na biračko mjesto broj 8 (MO Kneže): zgrada Jakice Anzulović u Knežama, umjesto MARICE FRANIĆ, kao predsjednika, imenuje se IVAN FARAC, kao predsjednik.

III.

            U biračkom odboru na biračko mjesto broj 8 (MO Kneže): zgrada Jakice Anzulović u Knežama, umjesto NEVENKE POŠA, kao člana, imenuje se NERA FARAC, kao član.

IV.

            U biračkom odboru na biračko mjesto broj 8 (MO Kneže): zgrada Jakice Anzulović u Knežama, umjesto SANJE LUPIS ŠAIN, kao člana, imenuje se JAKICA BOTICA, kao član.

V.

            U biračkom odboru na biračko mjesto broj 10 (MO Čara): zgrada Doma kulture u Čari, umjesto JASENKE TOMIĆ, kao potpredsjednik, imenuje se MIRJANA BLITVIĆ, kao potpredsjednik.

PREDSJEDNIK
Dinko Jeričević, dipl.  iur.