Seminar: “Mogućnosti financiranja i suradnje udruga mladih u EU”

Grad Korčula i DUNEA d.o.o. pozivaju sve zainteresirane predstavnike JLS, savjete mladih i druga javna tijela koje se bave radom s mladima da sudjeluju na seminaru "Mogućnosti financiranja i suradnje udruga mladih u EU" koji se organizira u sklopu projekta financiranog sredstvima Europske Unije - EU&YOUth. Seminar će se održati u Gradskoj vijećnici Korčula u petak, 25. ožujka 2011. godine.

Glavni cilj projekta “EU&YOUth” je potaknuti javnu debatu o ulasku Hrvatske u EU i stimulirati razumijevanje europskih vrijednosti i politika hrvatskih građana, posebno u segmentu kreiranja i provedbe politika mladih.

U okviru aktivnosti u Dubrovačko- neretvanskoj županiji predviđena je regionalna kampanja za javnost te niz promotivnih događanja u suradnji sa lokalnim udrugama mladih između kojih i nekoliko radionica i seminara za institucije, ostale udruge iz naše županije te medije. IPA Cafe događanja za građane na kojima će se otvoreno postavljati pitanja o prednostima i nedostcima EU te voditi javna debata će pratiti i odgovarajući edukativno- informativni materijali. Projektom će se financirati i web stranica www.dnz-mladi.com koja je trenutno u izradi, a koja će pružati informacije o mogućnostima  financiranja inicijativa mladih, a ujedno i služiti kao portal za razmjenu ideja udruga mladih.

Za više informacija o prijavi i sudjelovanju na seminariu molimo kontaktirajte koordinatoricu projekta Andreu Novaković na tel. 312 714 i/ili mail: [email protected] 

Regisracija sudionika vršit će se zaključno sa 21. ožujkom 2011. godine

Dokumenti: