Skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana dana 19. lipnja (ponedjeljak) 2017. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednica je tonski snimana.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Baldo Pušić, predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno odluci ministra uprave, sazvao je 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule (saziv 2017.-2017.), kojom je ovlastio Srđana Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, s utvrđenim dnevnim redom koji glasi:

D n e v n i  r e d

  • Utvrđivanje kvoruma
  1. Izbor Mandatnog odbora
  2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
  • Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika
  • Svečana prisega članova Gradskog vijeća
  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
  2. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Konstituirajuća sjednica je započeta intoniranjem himne Republike Hrvatske te odavanjem počasti, minutom šutnje, svima koji su dali svoje živote za slobodu Republike Hrvatske.

Srđan Mrše, kao ovlaštena osoba da predsjeda sjednicom do utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, nakon intoniranja državne himne i odavanja počasti, otvorio je sjednicu uz prigodni pozdrav svim nazočnim izabranim članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku, g. Andriji Fabrisu, i zamjeniku gradonačelnika, g. Ivanu Šale, i ostalim nazočnim te je objavio utvrđeni dnevni red.

– Utvrđivanje kvoruma

Pojedinačnom prozivkom izabranih članova Gradskog vijeća, prema objavljenim konačnim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva o izborima članova Gradskog vijeća Grada Korčule, i izvršenim zamjena, utvrđeno je da su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, koje ukupno broji 15 vijećnika, nazočili 15 vijećnika: Mirjana Drušković, Ivana Klisura Skokandić, Mirjana Blitvić, Marko Skokandić, Darko Tarle,  Ante Tvrdeić, Mario Reić, Tajana Grbin, Nika Silić Maroević, Stojan Marelić, Vinka Lozica, Ivan Lipanović, Ivona Kapor i Tino Andrijić, čime je utvrđen kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Skraćeni zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.