Uredništvo Biblioteke Žilković odabralo zbirke pjesama za tiskanje

U konkurenciji pet prijava - književnih djela pristiglih na natječaj objavljen u prosincu 2011. godine, Uredništvo Bibloteke Žilković odabralo je dvije zbirke pjesama koje će biti tiskane tijekom ove ili iduće godine.

.

Slijedom raspisanog Natječaja za najbolje književno djelo objavljenog u prosincu 2011. godine,  Uredništvo Biblioteke Žilković objavljuje:

  • Na natječaj je pristiglo ukupno pet prijava – zbirki pjesama
  • Pri odabiru najboljeg književnog djela, Uredništvo je slijedilo opće prihvatljive principe koji određuju umjetnički tekst.

Sagledavajući sve bitne odrednice ponuđenih tekstova, stavljajući težište na izražajnost i figurativnosti jezika, stilske karakteristike, auditivnost i vizualnost teksta, te dojam koji ostavlja na čitatelja Uredništvo je utvrdilo da će u Biblioteci Žilković biti izdana dva djela.

Zbog uočene kvalitete oba teksta, premda motivski i tematski različiti, sigurnošću jezičnog izričaja i kvalitetnom primjenom poetskog instrumentarija odlukom Uredništva zavređuju biti objavljeni:

  1. Treba obratiti pažnju na detalje (šifra DETALJI)
  2. Kriptopis bijelog u procjepu zemlje (šifra LAPIS 333)

Odabrane zbirke pjesama bit će tiskane 2012.-2013. u skladu s financijskim mogućnostima knjižnice.

Još jednom zahvaljujemo svima na sudjelovanju i očekujemo ponovnu prijavu u sljedećem natječaju kojega će Uredništvo Biblioteke Žilković raspisati krajem godine.