Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule MNK „Sv. Antun“

KLASA: 061-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-4
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 7. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule MNK „Sv. Antun“

  1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se MNK „SV. ANTUN“, iz Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.