Zaključak o kupnji nekretnine označene kao čest. zem. 334/1 k.o. Korčula

KLASA: 944-01/19-02/01
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 78. stavka 2. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ 3/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/19), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2019. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnine označene kao čest. zem. 334/1 k.o. Korčula

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.