Zaključci o dodjeli kolektivnih godišnjih nagrada Grada Korčule u 2010.

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule («Službeni glasnik Grada …

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Korčulanskom plivačkom klubu

1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule u 2010. godinu dodjeljuje se
    KORČULANSKOM PLIVAČKOM KLUBU, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
    Grada Korčule».

KLASA: 061-01/10-01/01                                                                       PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-6                                                                GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2010.                                                                    Lovro Krstulović. dr. stom.

====================================================== 

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Dječjem vrtiću Korčula

1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule u 2010. godinu dodjeljuje se DJEČJEM
     VRTIĆU KORČULA, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
    Grada Korčule».

KLASA: 061-01/10-01/01                                                                       PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-7                                                               GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2010.                                                                   Lovro Krstulović. dr. stom.

====================================================== 

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Gradskoj knjižnici «Ivan Vidali»

1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule u 2010. godinu dodjeljuje se GRADSKOJ
    KNJIŽNICI „IVAN VIDALI“, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
    Grada Korčule».

KLASA: 061-01/10-01/01                                                                        PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-8                                                                GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2010.                                                                   Lovro Krstulović. dr. stom.