Gradu Korčuli ponovno petica iz proračunske transparentnosti

Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate šestog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.

Prema podacima u razdoblju za studeni 2019. – travanj 2020., Korčula je, kao i prethodnu godinu, dobila najvišu ocjenu, a DNŽ je jedna od najtransparentnijih županija.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih, građani se mogu angažirati i, između ostalog, utjecati i na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

U ovom se istraživanju proračunska transparentnost mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica. To su:

  • izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2018.;
  •  izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2019.;
  •  prijedlog proračuna za 2020.;
  •  izglasani proračun za 2020.;
  •  proračunski vodič za građane za 2020.

Više na http://www.ijf.hr/hr/naslovna/.