Besplatni preventivni stomatološki pregledi u pokretnoj stomatološkoj klinici

Besplatni preventivni stomatološki pregledi u pokretnoj stomatološkoj klinici održati će se u Korčuli u ponedjeljak, 31. listopada 2022. s početkom u 10:30 ispred Doma kulture u Korčuli, Obala korčulanskih brodograditelja.

Projekt „MADE“ se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Ograničena dostupnost usluga zdravstvene zaštite zuba, nedostatna promocija zdravlja i izostanak učinkovitih preventivnih programa dovele su do lošeg oralnog zdravlja stanovništva prekograničnog područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zubni karijes, iako lako spriječiv, i dalje je jedan od ključnih problema oralnog zdravlja prekograničnog stanovništva.

Ciljane skupine prema kojima će projektne aktivnosti biti usmjerene su: šira javnost, javne zdravstvene ustanove, regionalna uprava i nevladine udruge. Navedene ciljane skupine, prvenstveno na prekograničnom području, imaju izraženu potrebu za korištenjem projektnom predviđenih pokretnih stomatoloških usluga. Razlog tomu su postojeći financijski okviri zdravstvenih sustava triju zemalja u kojima ti sustavi ne slijede potrebu za prevencijom koja bi dugoročno dovela do ušteda izbjegavanjem provođenja skupljih stomatoloških zahvata. Projektom uspostavljen Zajednički centar znanja za razvoj preventivnih programa zaštite oralnog zdravlja te pokretna stomatološka klinika, osigurat će povećanje kvalitete, učinkovitosti, pristupačnosti i dostupnosti usluga javnog zdravstva na prekograničnom području.

Pozivamo sve zainteresirane da se priključe!

Brošura