Natječaj za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavilo je Natječaj za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavljuje

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž)
na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece su (prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju):
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
• preddiplomski sveučilišni studij,
• preddiplomski stručni studij,
• studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima
• diplomski sveučilišni studij
• specijalistički diplomski stručni studij.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA“ potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula (natječaj je objavljen 3. veljače 2023. godine i traje zaključno do dana 11. veljače 2023. godine).

Tekst natječaja sa svim uvjetima nalazi se na poveznici.