Natječaj za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavilo je Natječaj za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA.

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavljuje

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto
SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž)
na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su (prema članku 8. stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatinka u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97):
– završena osnovna škola.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA“ potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula (natječaj je objavljen 3. veljače 2023. godine i traje zaključno do dana 11. veljače 2023. godine).

Tekst natječaja sa svim uvjetima nalazi se na poveznici.