Donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2019. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2019. godinu, od 24. listopada 2019. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 630-01/18-01/02
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanja financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 5/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 18. lipnja 2019. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA TEHNIČKU KULTURU GRADA KORČULE ZA 2019. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.