Odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2020. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2020. godinu, od 06. rujna 2019. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 630-01/18-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-2
Korčula, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanja financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 5/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 14. siječnja 2020. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA TEHNIČKU KULTURU GRADA KORČULE ZA 2020. GODINU

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.