Ekološka akcija čišćenja škoja

Gradski kotarevi Stari Grad i Sv. Antun organizirali su akciju čišćenja obale otočića u korčulanskom arhipelagu, a Ekološko ronilački klub Korčula je u sklopu projekta "Škoji 2015" organizirao čišćenje podmorja.

U subotu 20. lipnja održana je već sedmu godinu zaredom ekološka akcija čišćenja obalnog i podmorskog pojasa korčulanskih škoja.

Gradski kotarevi Stari grad i Sveti Antun organizirali su akciju čišćenja obale otočića u korčulanskom arhipelagu. U aciji su sudjelovali studenti Kineziološkog fakulteta iz Zagreba prof. Gorana Oreba, članovi MNK sv. Antun te građani Grada Korčule. Zbog kiše se okupilo nešto manje građana nego prošle godine.

U sklopu projekta “Škoji 2015.” čiji je nositelj Ekološko ronilački klub “Korčula” (ERK Korčula), a partnerska organizacija KORA (Korčulanska razvojna agencija) provedena je akcija čišćenja podmorja i obale otoka Badije i Planjaka te gradske plaže Banje. Projekt je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Aktivnosti su uključivale obuku o pružanju prve pomoći unesrećenim roniocima i provođenje eko akcija čišćenja podmorja,kaže Frano Fabris,predsjednik ERK Korčula. Klub godinama održava čistoću mora kao osnovnog preduvjeta za kvalitetu življenja,očuvanje okoliša i turizma u Korčuli. Akciji čišćenja podmorja su se uz ronioce Korčule pridružili ronioci iz Vukovara, Dubrovnika, Splita, Grude, Ljubuškog i Mostara. U akcijis su također sudjelovali i udruga mladih Pupnat (Puma) te udruga mladih Račišće.

Volonterski rad je važan dio društvenog djelovanja  i teško može bilo koja zajednica ostvariti bilo koji napredak ako se ne razvijaju navike za istim kroz ekološke akcije, kulturu, šport , udruge i dr.

Alan Farac, predsjednik gradskog kotara Stari grad zahvaljuje voditelju ERK Korčula Franu Fabrisu, prof. Goranu Orebu, Marku Milatu direktoru KTD Hober, predsjedniku Gradskog kotara Sveti Antun – Antunu Prizmiću i Andru Depolu koji su aktivni sudionici ekološke akcije svakog lipnja u proteklih sedam  godina.  Također zahvala Ivani Fazinić direktorici KORA-e na aktivnom sudjelovanju i Ivana Šegedinu na potpori gliserom, također  zahvala Gradu  Korčula u potpori  realizaciji iste.