Grad Korčula partner u IPA projektu upravljanja zaštitom okoliša

Europski edukacijski forum iz Zagreba, u suradnji sa Institutom za međunarodne odnose i Hrvatskom udrugom konzultanata pokrenuo je projekt 'Jačanje kapaciteta održivim upravljanjem okolišem na otoku Korčuli'

Opći cilj ovog projekta je potaknuti strukturirani dijalog lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), lokalnog gospodarstva i lokalne samouprave u svrhu procesa stvaranja, praćenja i vrednovanja lokalnih politika i programa zaštite i unapređenja okoliša na otoku Korčuli.

Planirano je da u projektu sudjeluje svih pet jedinica lokalne samoprave s otoka Korčule.

U ime Grada Korčule partnersku izjavu o pristupanju projektu potpisao je zamjenik gradonačelnika Franc Stenek.

Očekivani rezultati ovog projekta su:

  • Poboljšane su kompetencije predstavnika lokalnih OCD-a,  lokalnog gospodarstva i JLS-e za definiranje lokalnih politika, izradu lokalnih programa zaštite i unapređenja okoliša i izradu razvojnih projekata.
  • Ojačana je svijest lokalnog stanovništva o potrebi vođenja učinkovite jedinstvene otočke politike na području zaštite i unapređenja okoliš, stvorena je potrebna kritična masa za kvalitetne promjene
  • Izrađeni su i od strane nadležnih tijela lokalne samouprave usvojeni lokalni planovi zaštite i unaprjeđenja okolišna u svih pet JLS-e na području otoka Korčule
  • Uspostavljena je  zajednička služba za koordinaciju provedbe zaštite i unapređenja okoliša na otoku Korčuli, definirane su zajedničke potrebe, osnivači (JLS-a) su usvojili potrebni opis i  djelokruga rada službe, stvoreni su uvjeti za financiranje službe u prvoj godini nakon završetka projekta.

Problematika zaštite i unapređenje okoliša predstavlja dio strategije održivog razvoja otoka.

Naravno da je za integrirano upravljanje okolišem neophodna koordinacija planiranja i djelovanja svih subjekata involviranih u kompleksne fizičke, ekološke i društveno-kulturne procese življenja na otoku.

Gradeći i povezujući različite sektore društva potrebno je definirati i uspostaviti nove odrednice na osnovu kojih će se poboljšati kvaliteta života otočkog stanovništva.

Unatoč dosadašnjim ulaganjima i naporima, ostalo je još puno poslova čiju realizaciju treba osmisliti na način da se korištenjem suvremenih rješenja razvoja, testiranja i implementacije zadovolje postavljeni strategijski ciljevi ujednačenog i održivog razvoja.