Športski objekti Korčula

Ustanovu Športski objekti Korčula je osnovao Grad Korčula. Djelatnost Ustanove je upravljanje i održavanje športskih građevina. Sukladno Statutu, Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja je i zastupa ravnatelj. Ustanova je upisana u sudski registar ustanova, Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku, od 10. studenoga 2008. godine.

Ustanova Športski objekti Korčula gospodari sportskim objektima u vlasništvu Grada Korčule. Osim s dvije sportske dvorane, nogometnim igralištem i šest otvorenih igrališta, Ustanova upravlja i natkrivenim plivačkim bazenom Gojko Arneri, a koji je zasigurno najznačajniji sportski objekt na otoku Korčuli.

Bazen Gojko Arneri i ostale objekte mogu koristiti razne udruge i sportski klubovi, organizirane i neorganizirane grupe posjetitelja i pojedinaca.

Ravnatelj Ustanove je Dalibor Antunović.

Službena web stranica: ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA