KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.

Agencija je osnovana kao neprofitno trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.

Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave.

Glavne aktivnosti agencije KORA su:
–Suradnja u pripremi strateških dokumenata
–Poticanje Grada Korčule na kompletiranje projektne dokumentacije
–Sklapanje partnerstva s regionalnim i lokalnim agencijama i udrugama
–Pisanje i prijavljivanje projekata
–Provedba projekta u suradnji s partnerima
–Poticanje poduzetništva

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, 15.05.2013 godine.

Osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Direktorica društva KORA d.o.o. je Odlukom Skupštine društva KORA d.o.o. od 01. rujna 2021. Milijana Borojević.