Gradski muzej Korčula objavljuje natječaj za radno mjesto Muzejskog tehničara

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. studenog 2019. godine, prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja.

GRADSKI MUZEJ
Trg sv. Marka 1
20260 Korčula
Broj: GM/R-N-2/2019

Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule, KLASA: 110-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-19-2, od 4. srpnja 2019., te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 20. studenog 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

Muzejskog tehničara
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

Ravnateljica
Marija Hajdić

Više o Natječaju možete pročitati na poveznici.