Gradu Korčuli dodijeljeno 400.000,00 kn za projekt “Sanacija rive na otoku Vrniku”

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o odabiru projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini.

Grad Korčula je uz pomoć svoje razvojne agencije KORA d.o.o. prijavio projekt “Sanacija rive na otoku Vrniku” čija je investicija vrijedna 579.500,00 kn.

Projektom se predviđa obnova rive na otoku Vrniku, cilj projekta je sanacija rive čime bi se sanirala oštećenja te povećala sigurnost obavljanja pomorskog prometa i sigurnost kretanja osoba na pomorskom dobru.

Fotografija: TZG Korčula