Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

KLASA: 363-01/19-01/04
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 22. prosinca 2020.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), te članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo

Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini možete pronaći na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.