Izmjene i dopune Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju ĉlanka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 49. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo

.

O D L UK U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu
.
Cijeli tekst Odluke možete pročitati OVDJE.