Izvješće o havarijama na sustavu NPKLM vodovoda tijekom siječnja i veljače 2010.

Tijekom siječnja i početkom veljače ove godine na NPKLM cjevovodu desile su se dvije havarije usljed kojih su za opskrbu vodom na Korčuli i Pelješcu morali biti angažirani vodonosci i autocisterne. Za dovođenje sustava u normalno stanje funkcioniranja i sigurnu vodoopskrbu potrebna su značajna financijska sredstva koja se neće moći osigurati bez pomoći ministarstava i državnih institucija.

Neretvansko–Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. počeo se graditi 1974. godine, te je zamišljen tako da se vodom snabdjeva dolina Neretve, poluotok Pelješac te otok Korčula, Lastovo i Mljet. U razdoblju od 1974 – 1986 godine izgrađen je cjevovod u dužini od cca 70 km, te popratni objekti vodospreme i crpne stanice.

Cjevovodi su raznih profila od Ø 350 mm do Ø 6000 mm, a materijal od kojeg su cijevi je čelik 60 % te azbest-cement 40 %.

Tako djelomično izgrađen sustav pušten je u pogon 1986. godine u Gradu Korčuli.

Za sada vodu iz ovog vodovoda koriste:

  •  u dolini Neretve: dio Grada Metkovića, Grad Opuzen te općine Kula Norinska i  Slivno
  • na poluotoku Pelješcu: općine Janjina, Trpanj i Orebić
  • na otoku Korčuli: Grad Korčula, općina Lumbarda

 1. Izvješće o havarijama na sustavu NPKLM vodovoda tijekom siječnja i veljače 2010. godine

Tijekom siječnja  i veljače  2010. godine imali smo dva ozbiljna puknuća cjevovoda regionalnog vodovoda.

Prvo puknuće bilo je na poluotoku Pelješcu blizu mjesta  Podobuće:

  • 9. siječnja 2010. zbog obilnih kiša došlo je do klizanja terena te zajedno sa njim azbest-cementnog cjevovoda Ø 350 mm.  Sanacija je trajala tri dana te zbog male potrošnje i rezervi vode u vodospremama nije došlo do prekida vodoopskrbe.
  • Kako se radi o veoma strmom terenu podložnom klizanju na toj dionici bit će potrebno sanirati klizište u dužini od oko 100 m ili izvršiti izmještanje cjevovoda na toj dionici.
  • Privremena sanacija ovog puknuća koštaja je oko 150.000,00 kn.

Drugo puknuće dogodilo se u koritu rijeke Mala Neretva u naselju Trn:

23. siječnja 2010. došlo je do puknuća muljnog ispusta na čeličnom cjevovodu Ø 600 mm u koritu rijeke Mala Neretva . 

Prvi pokušaj sanacije podvodnim zavarivanjem nije uspioo te su radi osigranja vodoopskrbe dijela doline Neretve (naselja Blace i Klek), poluotoka Pelješac i otoka Korčule angažirani  brodovi i autocisterne za prijevoz vode za što je utrošeno oko  500.000,00 kn.

3. veljače 2010.  djelomično je sanirano pukniće cijev ispod rijeke te se vodoopskrba normalizirala.

Troškovi privremene sanacije iznose oko 250.000,00 kn. Ukupni troškovi samacija ovih havarija i prijevoza vode iznose oko 900.000,00kn.

2. Poduzete radnje

Kako bez prave i potpune sanacije ovih kritičnih mjesta ne možemo dočekati turističku sezonu vršimo pripremne radnje za polaganje novog cjevovoda na prelazu Male Neretve u Trnu.

Izvršeno je geodetsko snimanje prelaza, te geomehanički istražni radovi.

Razmatraju se dvije varijante sanacije:

  1. Polaganja još jednog dodatnog cjevovoda od polietilena promjera Ø 500 mm te sanacija postojeće cijevi, što bi prema našim procjenama koštalo 1.500.000,00 kn.
  2. Polaganje dva polietilenska cjevovoda Ø 500 mm te napuštanje postojećeg cjevovoda,  što bi prema našim procjenama koštalo 2.100.000,00 kn.

Sljedećeg tjedna bi raspisali nadmetanje, a radi hitnosti posla predlažemo pregovarački postupak bez predhodne objave.

Na Pelješcu radi sanacije klizišta stupili smo u kontakt sa Županijskim cestama kako bi zajednički izvršili sanaciju klizišta uz cestu.

Napominjemo da osim ovog prelaza postoji još pet prelaza rijeka u dolini Neretve pa bi u skoroj budućnosti trebalo radi veće sigurnosti razmišljati o polaganju paralelnih cjevovoda na svim prelazima.

U sporazumu o financiranju postoji stavka sanacije postojećih objekata na iznos od 5.500.000,00 kn

Direktor NPKLM vodovoda
Neven Brčić, dipl.ing.građ.

Pogledajte fotografije s mjesta havarije ne Pelješcu i u Maloj Neretvi:

Komentiraj