Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima donacije iz proračuna

Pozivaju se sve neprofitne organizacije u kulturi koje su tijekom 2014. godinu ostvarile prihode od donacija iz proračuna Grada Korčule da do 31. ožujka 2015. podnesu izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

Pozivaju se sve neprofitne organizacije u kulturi koje su tijekom 2014. godinu ostvarile prihode od donacija iz proračuna Grada Korčule, a koje do sada nisu podnijele sva izvješće  o namjenski utrošenim sredstvima, da ista podnesu zaključno do 31.ožujka 2015. godine. Izvješće treba sadržavati kratki opisni dio te preslike dokaza o stvorenim obavezama (računi dobavljača, isplatnice, ugovori, putni nalozi, zapisnici i drugo). Formalni je uvjet za dodjelu novih donacija prema propisima o financijskom poslovanju i fiskalnoj odgovornosti. Podnose se u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Korčule s obrascem u prilogu.

Napomena: Popis donacija i sponzorstva objavljen  je OVDJE.

Obrazac za podnošenje Izvješća možete preuzeti OVDJE.