Izvješće o provedbi i rezultatima Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule

Nastavno na objavljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule, dostavljeno je osam prijedloga kandidata/kinja za člana i njihovih zamjenika/ca, te svi ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 1/16), a u svezi s raspisanim Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule od 12. srpnja 2021. godine, Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Korčule podnosi Gradskom vijeću sljedeće:

IZVJEŠĆE
o provedbi i rezultatima Javnog poziva za isticanje kandidatura
za članove Savjeta mladih Korčula

  1. Gradsko vijeće raspisalo je dana 12. srpnja 2021. godine Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Korčule.
  2. Rok za dostavu prijedloga je bio 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Korčule, koji je objavljen 21. srpnja 2021. godine.
  3. U danom roku, dostavljeno je osam prijedloga kandidata/kinja za člana i njihovih zamjenika/ca,
  4. Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih, utvrđen je popis valjanih kandidatura.
  • Cjelovito Izvješće, s prijedlozima kandidata/kinja za člana i njihovih zamjenika/ca kao i popis valjanih kandidatura, možete pronaći na poveznici.