Izvješće o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 1/16), a svezi s raspisanim javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule od 12. veljače 2018. godine, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Korčule podnosi Gradskom vijeću sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura
za članove Savjeta mladih Grada Korčule

  1. Gradsko vijeće raspisalo je dana 12. veljače 2018. godine javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Korčule.
  2. Rok za dostavu prijedloga je bio 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Korčule, koji je objavljen 7. ožujka 2018. godine.
  3. U danom roku, dostavljeno je osam prijedloga kandidata/kinja za člana i njihovih zamjenika/ca, i to:
Red.

br.

Predlagatelj Ime i prezime, adresa, datum rođenja kandidata/kinje , stručna sprema Ime i prezime, datum rođenja  zamjenika/ce kandidata/kinje , stručna sprema
1. Udruga studenata Grada Korčule Mario Klisura, Korčula, Korčulanskih domobrana 6, 31. 5 1992., VSS Tina Kapor, Korčula, Cvjetno naselje 18, 1. 3. 1999., NKV /učenica/
2. Korčulanska udruga mladih 2 (KUM 2) Ivana Peršić, Korčula, Šetalište Frana Kršinić 8, 5. 3. 1990., SSS Ana Šeparović, Korčula, Šetalište Petra Kanavelića 3, 25. 3. 1991., VŠS
3. Neformalna skupina mladih Josip Ivančević, Korčula, Cvjetno naselje 43, 4. 1. 2000., NKV /učenik/ Jerko Žuvela, Žrnovo, Žrnovo 707, 30. 5. 1999.,NKV /učenik/
4. Neformalna skupina mladih Ivan Džijan, Korčula, Ulica 97 br. 37b, SSS Toni Borovina, Korčula, Ulica 86 br. 8, SSS
5. Udruga studenata Grada Korčule Mate Botica, Korčula, Zagradac 19, 18. 4. 1997., SSS/student/ Niko Depolo, Korčula, Ulica HBZ 64, 4. 7. 1997., SSS /student/
6. Korčulanski plivački klub Vinko Fabris, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 112, 30. 7. 1996., SSS /student/ Marino Sardelić, Korčula, Lumbarajska cesta 8, 22. 1. 1999., SSS /student/
7. KUD Moreška Dora Tešić, Žrnovo, Žrnovo 357, 5. 7. 1996., SSS /studentica/ Anja Kunac Kalogjera, Korčula, Ulica 92/15, 26. 5. 1995.
8. SDP Ivan Kovačević, Račišće, Račišće 197, 27. 7. 1997., SSS /student/ Antonija Napotnik. Korčula, Zagradac 19, 31. 7. 1997., SSS

 

  1. Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih, utvrđuje se sljedeći popis valjanih kandidatura:
Red.

br.

Ime i prezime kandidata za člana Ime i prezime kandidata za zamjenika člana
1. Mario Klisura Tina Kapor
2. Ivana Peršić Ana Šeparović
3. Josip Ivančević Jerko Žuvela
4. Ivan Džijan Toni Borovina
5. Mate Botica Niko Depolo
6. Vinko Fabris Marino Sardelić
7. Dora Tešić Anja Kunac Kalogjera
8. Ivan Kovačević Antonija Napotnik

 

  1. Ovo Izvješće objavit će se na web stranici Grada Korčule.

KLASA: 013-03/18-01/02
URBROJ: 2138/01-01-18-11
Korčula, 9. travnja 2018.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Ante Tvrdeić

 

Izvješće preuzmite na linku.