Izvješće o provedenom (ponovnom) prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Izvješće o provedenom (ponovnom) prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Predmet nabave: Opremanje - Rekonstrukcija palače Ismaeli - Gabrielis - nabava po grupama (5 grupa)

KLASA: 960-03/19-01/26
URBROJ: 2138/01-02-19-8
Korčula, 29. studenog 2019.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, kao javnog naručitelja, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

IZVJEŠĆE
o provedenom (ponovnom) prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis – nabava po grupama (5 grupa)

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU