Javni natječaj za davanje u zakup površine za postavljanje štandova

Prvi krug otvaranja pristiglih ponuda će se održati 27. travnja 2015. s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

U zakup se daje javna površina za postavljanje štandova na lokacijama br. 3, 15, 28 i 27 (prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja). Prvi krug će se održati 27. travnja 2015. s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule. Ukoliko ostane neizlicitiranih lokacija nakon završetka prvog kruga odmah će se organizirati drugi krug.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke (obrtnici) i pravne (trgovačka društva) osobe. Za lokacije za tetoviranje i izradu nakita uvjetuje se registrirana djelatnost ili da je zakupnik član neke registrirane udruge umjetnika na području Grada Korčule. Svaki sudionik koji u prvom krugu izlicitira lokaciju, nema više pravo nadmetanja u istom.

Cijeli tekst natječaja pogledajte OVDJE.