Javni poziv dosadašnjim zakupcima štandova u Korčuli, za prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup javnih površina, za postavljanje štanda u 2022. godini

Pisani zahtjevi sa prilozima dostavljaju se Gradu Korčuli putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 15. travnja 2022. godine.

KLASA: 372-08/22-02/08
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula,  23. ožujka 2022.

Temeljem Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/97, 3/97, 1/99 i 8/20) Gradonačelnica Grada Korčule objavljuje

J A V N I    P O Z I V
dosadašnjim zakupcima štandova u Korčuli,
za prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup javnih površina,
za postavljanje štanda u 2022. godini

Grad Korčula poziva dosadašnje zakupce štandova, koji su zainteresirani za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Korčule za postavljanje štanda u 2022. godini, da podnesu pismeni zahtjev.

Uz zahtjev (obrazac Zahtjeva za zakup javne površine u privitku) potrebno je priložiti:

  • za fizičke osobe (ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj – OIB, presliku osobne iskaznice, izvod iz obrtnog registra);
  • za pravne osobe (tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj – OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj – OIB,  preslika izvoda iz sudskog izvatka;   
  • naznaku broja štanda;   
  • navesti djelatnost koju će obavljati na štandu i vrstu robe koju će prodavati na štandu;
  • potvrdu da nisu dužnici Gradu Korčuli i KTD Hober;           
  • 20 kuna upravne pristojbe.

Pisani zahtjevi sa prilozima dostavljaju se Gradu Korčuli putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 15. travnja 2022. godine.

Javni poziv u cijelosti možete pročitati ovdje.
Zahtjev za zakup javne površine
Uputa o pravima ispitanika