Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu groblje Žrnovo

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

KLASA: 940-02/19-01/21
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 30. prosinca  2019.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA Mjesno groblje Sv. Vid, i JAVNA PARKIRALIŠTA Parkiralište Sv. Vid –groblje Žrnovo u naselju ŽRNOVO izvedeno na kčbr. *616, 3630/1, 3630/2, 3652, 3653/1, 3653/2, 3654, 3655, 3657/1, 3657/2, 3658/1, 3658/2, 3659/1 i 3659/3  u k.o. ŽRNOVO, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.