Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica/agencija s mjestom održavanja u Korčuli

Troškovi edukacije za odabrane kandidate bit će financirani iz projektnih aktivnosti projekta KK.06.1.1.01.0030 Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. kao partner na projektu KK.06.1.1.01.0030 Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 23. kolovoza 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
kandidatima za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica/agencija s mjestom održavanja u Korčuli

Prijave se podnose u roku od 10 dana. Krajnji rok za prijavu i dostavljanje potrebne dokumentacije je 2. rujna 2019. godine u 14 sati, bez obzira na način dostave. Prijave se podnose fizički u Kora d.o.o., Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula s naznakom — Prijava za edukaciju turističkih vodiča i voditelja poslovnice/agencije (uz napomenu za koju se edukaciju kandidat javlja ili javlja li se za obje) ili putem elektroničke pošte na: [email protected] s naznakom u naslovu elektroničke poruke — Prijava za edukaciju turističkih vodiča i voditelja poslovnice/agencije (uz napomenu za koju se edukaciju kandidat javlja ili javlja li se za obje).

Kandidati će nakon prijave proći razgovor s povjerenstvom za odabir kandidata u kojem će se testirati poznavanje kulturno-povijesne baštine Korčule. Razgovor će biti obavljen na hrvatskom jeziku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Kora d.o.o. (https://kora.hr/hr/), na web stranici Grada Korčule (https://www.korcula.hr/) i na oglasnoj ploči Grada Korčule, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Edukacija će biti organizirana u gradu Korčuli i to za turističke vodiče 4 tjedna, a za voditelje poslovnica 2 tjedna, u popodnevnim i večernjim satima. Nakon završetka edukacije odabrani kandidati obavezni su pristupiti polaganju ispita iz općeg i posebnog dijela. Ispit se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika. Terenska nastava za turističke vodiče bit će organizirana na području Dubrovačko-neretvanske županije u trajanju od tri dana nakon završetka općeg dijela edukacije.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s uvjetima za prijavu možete preuzeti na poveznici.