Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013 – 2020

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv poduzetnicima za iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha javnog poziva:

Svrha javnog poziva je prikupiti projektne prijedloge u  bazu  projektnih prijedloga kako bi se pripremila „zaliha“ potencijalnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz strukturnih fondova.

Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7,5 milijuna kuna, a priprema projekta može uključivati:

 • Pripremu i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA);
 • Pripremu/reviziju/ažuriranje   tehničkog   dijela   projekta  (tehničke pojedinosti provedbe);
 • Pripremu relevantne natječajne dokumentacije / tehničkih specifikacija / troškovnika te dokumentacije za sekundarnu nabavu; Izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).

Na osnovu dobivenih  projektnih prijedloga, procijenit će se spremnost i opravdanost istih te sastaviti INDIKATIVNA LISTA  PROJEKATA (zaliha projekata).

Projektima s liste bit će pružena pomoć u pripremi projektne dokumentacije, kako bi im se omogućilo pravovremeno i učinkovito korištenje EU fondova.

Prihvatljivi projektni prijedlozi:

Posebni ciljevi koje projekti trebaju ostvariti su:

 • Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP kroz investicije vezane za nove tehnologije u proizvodnim procesima i kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoj (R&D) u proizvodnju, što dovodi do povećanja razvojnog potencijala za nove i konkurentne proizvode;
 • Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda  podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapacitet i prateće komplementarne infrastrukture, čime se pridonosi kvaliteti turističke  ponude, povećanju popunjenosti kroz cjelogodišnje poslovanje, a time i povećanju zaposlenosti;
 • Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su subjekti malog gospodarstva sukladno zakonskoj definiciji koji trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini,
 • imaju podmirene obveze prema državi,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • nisu za iste namjene u svom projektnom prijedlogu koristili IPARD ili bilo koju drugu vrste državne potpore,
 • su registrirani po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD – NN 58/2007) u jednom od prihvatljivih sektora (industrija i usluge, turizam).

Poziv za prijavu projektnih prijedloga otvoren je do 30. lipnja 2013. godine.

Prijave projektnih prijedloga se dostavljaju u elektronskom obliku (isključivo on-line prijavom) popunjavanjem propisanog prijavnog obrasca na Internet stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave.

Podnositelj zahtjeva mora za svaki projekt podnijeti zasebnu prijavu.