Javni poziv za iskazivanje interesa za ex restoran Liburna u Korčuli

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti (podnositelj) za iskazivanje interesa za ex restoran Liburna u Korčuli, a odnosi se na zakup ili druge modalitete odnosa. Iskazivanje interesa se treba učiniti do 17. veljače 2014. putem pošte, e-poštom ([email protected]) ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada.

…………..REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

………………GRAD KORČULA

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za ex restoran Liburna u Korčuli

I.

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti (podnositelj) za iskazivanje interesa za ex restoran Liburna u Korčuli, a odnosi se na zakup ili druge modalitete odnosa.

Poslovni objekt ima 470 m2 zatvorenog i 340 m2 otvorenog prostora u prizemlju, te 190 m2 zatvorenog i 352 m2 otvorenog prostora na katu.

II.

Iskazani interes ne obvezuje niti Grad Korčulu niti podnositelja, niti Grad Korčula ima obvezu na iskazani interes odgovarati.

III.

Interes se iskazuje u pisanom obliku a dostavlja se na adresu: 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Gradonačelnik, treba sadržavati najmanje sljedeće podatke:

–          naziv/ime i prezime podnositelja i potpis ovlaštene osobe,

–          sjedište/adresu podnositelja

–          opis viđenja, tj. o načinu korištenja, o eventualnoj spremnosti ulaganja u uređenje i koliko, očekivanja o poslovnog aranžmana, konceptu pružanja određenih usluga (i kojih) i dr. što podnositelj smatra relevantnim, kako bi Grad dobio jasnu predodžbu u namjerama i spremnosti podnositelja da uđe u određene poslovne aranžmane s Gradom,

–          za gospodarske subjekte (tvrtke/obrtnici) treba priložiti izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta podnositelja.

IV.

Iskazivanje interesa se treba učiniti do 17. veljače 2014. putem pošte, e-poštom ([email protected])  ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada.

KLASA: 022-06/14-01/05

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 23. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Prilozi:

Liburna_3D_PANORAMA.jpg

Liburna_Foto_postojece_stanje.jpg

Liburna_LIST_10_SITUACIJA – PROJEKT_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_11_TLOCRT PRIZEMLJA_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_12_TLOCRT 1. KATA_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_13_TLOCRT KROVA_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_14_PRESJEK 1 – 1_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_15_PROCELJE JUG_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_16_PROCELJE ISTOK_200 dpi.jpg

Liburna_LIST_17_PROCELJE SJEVER_200 dpi.jpg

Liburna_PANORAMA__FOTOMONTAZA.jpg

Liburna_PANORAMA_fotomontaza i fotografija.jpg