Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

KLASA: 061-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 30. travnja 2019.

Na temelju članka 20. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Javni poziv u cijelosti možete vidjeti ovdje.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
Ivana Klisura Skokandić