Javni poziv za prijave stanara za parkiranje u zoni VI (Cvjetno naselje)

Sukladno uređenju parkiranja u gradu Korčuli, pozivaju se stanari koji imaju prebivalište na Cvjetnom naselju, dijelu Ulice Bernardi Bernarda te dijela Ulice Maksimilijana Vanke da podnosu prijave (zahtjev) za odobrenje parkiranja na Cvjetnom naselju.

P O Z I V

za prijave stanara za parkiranje u zoni VI (Cvjetno naselje)

I.

Sukladno uređenju parkiranja u gradu Korčuli, pozivaju se stanari koji imaju prebivalište na Cvjetnom naselju, dijelu Ulice Bernardi Bernarda te dijela Ulice Maksimilijana Vanke da podnosu prijave (zahtjev) za odobrenje parkiranja na Cvjetnom naselju.

II.

Parkiranje će se moći obavljati isključivo temeljem pripadajuće zone na vozilu.

Za dobivanje oznake pripadajuće zone, plaćat će se godišnja naknada u iznosu od 500,00 kn (plaća se KTD-u „Hober“ d.o.o.).

Oznake će izdavati KTD „Hober“ d.o.o. na temelju odobrenja Grada Korčule,

III.

S tim u svezi pozivaju se svi zainteresirani za dostavu prijava (zahtjeva) za dodjelu prava parkiranja u navedenoj zoni.

V.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu: Grada Korčula, 20260 Korčula, TRg A.  S. Radića 1. Stanari koji do 25. srpnja 2014. ne podnesu zahtjev za dodjelu prava parkiranja neće moći parkirati svoja vozila u navedenoj zoni dok ne ishode oznake na vozilu.

Obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Gradskoj upravi.

VI.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik Grada Korčule,

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik KTD-a Hober d.o.o.,

–       potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice,

–       presliku prometne dozvole.

KLASA: 211-01/14-03/10

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 16. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina. dipl.oec