Kategorija: Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2021. godinu