Kategorija: Savjetovanje s javnošću

Objave vezane uz pravo na pristup informacijama.

Javno savjetovanje – Nacrt odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Poziv na javno savjetovanje pročitajte na poveznici. Nacrt Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule možete preuzeti na poveznici. Plan upravljanja starom gradskom jezgrom Grada Korčule. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti na poveznici. Više