Kategorija: Savjetovanje s javnošću

Objave vezane uz pravo na pristup informacijama.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2025. godinu

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Više