Kategorija: Natječaji i javni pozivi

Poziv za podnošenje zahtjeva postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

Grad Korčula objavljuje P O Z I V za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.
Zahtjevi se podnose do 15. travnja 2011. godine, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, JUO, u pisanom obliku. Više