Natječaj za radno mjesto tajnika udruge “LAG5”

LAG5 je Lokalna akcijska grupa koja obuhvaća pet područja: Dubrovačko primorje, poluotok Pelješac te otoke: Mljet, Korčula i Lastovo. Udruga je raspisala natječaj za radno mjesto tajnika udruge. Rok za prijavu je 9. prosinca 2013.

Od 1991. godine do danas, u zemljama članica Europske unije provodi se LEADER program i u skladu s njim osnivaju se Lokalne Akcijske Grupe – LAG-ovi. Cilj ovakvog udruživanja je poboljšanje kvalitete života i rada u ruralnim područjima EU zemalja.

LAG 5 je dobrovoljna, izvanstranačka i neprofitna udruga građana. Obuhvaća pet područja: Dubrovačko primorje, poluotok Pelješac, otoke: Mljet, Korčula i Lastovo. Članovi udruge dolaze iz tri sektora u društvu – javnog, civilnog i privatnog.

U LAG5 uključene su sve JLS sa ovog područja, ukupno 12 JLS: Grad Korčula, općine Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Orebić, Mljet, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo.

Redovitim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja potpiše Odluku o pristupanju (u daljnjem tekstu Pristupnica), sa sjedištem ili prebivalištem na području LAG-a te ima registriran obrt i/ili je upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Redovitim članom Udruge može postati i pravna osoba koja ima sjedište ili podružnicu na području LAG-a i lokalna samouprava: općine i gradovi koji djeluju na području LAG-a, a zainteresirana je za uključivanje u rad Udruge, te ovlasti svog predstavnika i priloži odgovarajuću Pristupnicu.

Udruga je osnovana s ciljem (radi):
 Osiguravanja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
 Razvijanja sinergijskog pristupa i umrežavanja svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
 Promicanja partnerskog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja LAG-a,
 Korištenja postojećih i razvijanja novih potencijala za ruralni razvoj,
 Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a,
 Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
 Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU,
 Brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Predsjednica udruge je Maja Cebalo, potpredsjednica Marija Mrgudić, a tajnica Franica Miloš. Sjedište Udruge je Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

Djelatnosti Udruge su:

 Izrada lokalne razvojne strategije i integriranog programa razvoja za područje LAG-a,

 Sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz provedbu zajedničkih aktivnosti Udruge na području LAG-a;

 Uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera u LAG području,

 Briga o napredovanju i edukaciji članova i radnih skupina Udruge te interesnih skupina na području LAG-a,

 Briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih, i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata u LAG području,

 Promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“,

 Određivanje prioriteta na području poljoprivrednih i ostalih gospodarskih i društvenih djelatnosti u području LAG-a,

 Savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije korisnika koji djeluju na području LAG-a;

 Praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika u području LAG-a o postojećim mogućnostima,

 Suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja/usavršavanja svojih članova,

 Promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja građana i zajedničkom planiranju,

 Razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na problematiku ruralnog razvoja i poboljšanju kvalitete života na ruralnom području.

Tekst natječaja za radno mjesto tajnika udruge LAG5 pogledajte ovdje.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju pogledajte ovdje.

Statut Udruge LAG5 pogledajte ovdje.

Razvojnu strategiju Udruge LAG5 pogledajte ovdje.