Kategorija: Vijesti

Poziv za podnošenje zahtjeva postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

Grad Korčula objavljuje P O Z I V za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.
Zahtjevi se podnose do 15. travnja 2011. godine, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, JUO, u pisanom obliku. Više

Prijevremeni izbori za GV Grada Korčule održat će se 3. travnja 2011.

U NN br: 27/2011 od 03.03.2011. objavljena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za GV Grada Korčule.
Objavljena je i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva RH o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove GV Grada Korčule
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 3. travnja 2011. godine.

Više