Javni poziv za sufinanciranje troškova predstavljanja poduzetnika na domaćim i inozemnim sajmovima

Grad Korčula u sklopu projekta "Grad Korčula prijatelj poduzetnika", dodjeljuje bespovratna sredstva za sudjelovanje poduzetnika na domaćim i međunarodnim sajmovima.

Temeljem članka 74. St. 1. Točka 22 Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule br. 6/09,3/13,4/13- pročišćeni tekst i 5/14) u suradnji sa razvojnom agencijom KORA d.o.o. Korčula, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika na domaćim i inozemnim sajmovima

u sklopu provedbe projekta:

HR.1.1.11-0463 – Grad Korčula prijatelj poduzetnika

financiranog iz

Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u sklopu provedbe projekta: HR.1.1.11-0463 – Grad Korčula prijatelj poduzetnika za sudjelovanje poduzetnika na domaćim i međunarodnim sajmovima.

Bespovratna sredstva poduzetnicima se dodjeljuju za sudjelovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima za razdoblje između 20. srpnja 2015 i 30. lipnja 2016. godine.

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Korčule (www.korcula.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 16. studenoga 2015. do 31. svibnja 2016. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima poticati i promovirati poduzetništvo, jačati konkurentnost i učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata sa područja Grada Korčule na domaćim i inozemnim tržištima.

3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Grad Korčula u sklopu provedbe projekta: HR.1.1.11-0463 – Grad Korčula prijatelj poduzetnika. U proračunu projekta planirano je ukupno 45.000,00 HRK za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (tvrtka, obrt ili OPG) sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC, od 6. svibnja 2003. vezana za definiranje mikro, malih i srednje velikih poduzeća, sa sjedištem na području Grada Korčule.

Detaljne informacije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Cjelokupnu dokumentaciju Poziva sa svim obrascima možete preuzeti OVDJE.