Kategorija: Vijesti

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, opće i administrativne poslove. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (br. 54/2024, od 08. svibnja 2024. godine). Više